Zoom de afbeelding in met de muis

Sensor Shield V5 voor Arduino UNO R3 board (BNL211)

Op voorraad
Benela
De Sensor Shield V5.0 is geschikt voor Uno, Mega 2560 en vergelijkbare Arduino-borden en biedt een handige manier om sensoren en andere randapparatuur zoals servomotoren aan te sluiten. Dit shield ...
€2,10
€2,10

De Sensor Shield V5.0 is geschikt voor Uno, Mega 2560 en vergelijkbare Arduino-borden en biedt een handige manier om sensoren en andere randapparatuur zoals servomotoren aan te sluiten.

Dit shield maakt de standaard Arduino I/O-pinnen beschikbaar via headers, samen met aparte ground- en voedingspinnen per I/O om het aansluiten van sensoren en andere apparaten te vergemakkelijken.

Het shield heeft ook een aantal specifieke connectors die zijn gedefinieerd voor specifieke doeleinden zoals hieronder beschreven, maar ze kunnen ook als algemene aansluitpunten worden gebruikt.

Een extra voedingsconnector maakt het mogelijk om aparte voeding te leveren aan de voedingspinnen die zijn gekoppeld aan de D0-D13 pinnen, wat handig is voor het aansturen van servomotoren.

Een externe resetknop bevindt zich op het shield voor gemakkelijke toegang. Ook wordt de aanwezige pin-13 'L'-LED naar het shield gebracht voor eenvoudige zichtbaarheid.

Een van de voordelen van dit shield is dat het elke standaard Arduino I/O-pin naar 3-pin headers brengt, samen met een aparte Ground- en Vcc-pin.

De VCC-pinnen die zijn gekoppeld aan A0-A5 en de diverse I/O-connectoren zijn allemaal bedraad aan de Arduino 5V-voeding. Sensoren hebben over het algemeen zo schoon mogelijke voeding nodig, dus het is logisch om deze op de Arduino 5V aan te sluiten.

De VCC-pinnen die zijn gekoppeld aan D0-D13 worden gecontroleerd door de SEL-jumper.

SEL-jumper geïnstalleerd = De Arduino 5V-voeding is ook verbonden met deze pinnen. Deze modus vergemakkelijkt het gebruik van digitale sensoren en andere I/O met laag vermogen.

SEL-jumper verwijderd = De Arduino 5V-voeding wordt verwijderd en de voeding voor de pinnen moet worden geleverd door een aparte voeding die is aangesloten op de 2-polige schroefklem. Dit wordt vaak gebruikt wanneer servomotoren worden aangestuurd, zodat ze kunnen worden gevoed vanaf een aparte voeding, aangezien ze de stroomcapaciteit van de ingebouwde 5V overschrijden en de servomotoren te veel elektrische ruis terugvoeren naar het Arduino-elektrische systeem.

2-polige schroefklem

GND = Ground voor aparte voeding
VCC = Positieve spanning van aparte voeding. Meestal 5-6V voor servomotoren, maar kan ook een andere spanning zijn die door het systeem wordt vereist.
Opmerking: Met de SEL-jumper geïnstalleerd mag er geen externe voeding worden aangesloten op de 2-polige schroefklem, anders kan er schade ontstaan doordat de externe en onboard voedingssystemen kortsluiting maken.

Digitale I/O-Headers
Deze groep headers maakt eenvoudig de D0 t/m D13 digitale I/O-lijnen beschikbaar en koppelt ze aan een aparte Ground- en Vcc-pin. De SEL-jumper bepaalt de voeding die aan de VCC-pinnen wordt geleverd, zoals hierboven vermeld.

3 x 16 Header

G = Ground
V = Vcc (Bron bepaald door SEL-jumper)
0 - 13 = Digitale I/O-lijnen D0 t/m D13
Let ook op dat AREF op deze lijn van headers wordt aangesloten. AREF is de analoge referentiespanning voor de Arduino ADC.

Analoge I/O-Headers
Deze groep headers maakt eenvoudig de A0 t/m A5 analoge I/O-lijnen beschikbaar en koppelt ze aan een aparte Ground- en Vcc-pin. De analoge ingangen kunnen ook worden gebruikt als extra digitale I/O-lijnen.

3 x 6 Header

G = Ground
V = 5V
A0-A5 = Analog inputs A0 t/m A5
SD (SD-kaartinterface)
Deze header biedt de drie SPI-datalijnen op D11-D13 en D10 voor een SD-kaartselectielijn, evenals voeding en ground. Oorspronkelijk ontworpen om te worden aangesloten op SD-geheugenkaarten, maar kan worden gebruikt om verbinding te maken met elk SPI-apparaat.

1x6 Header

VCC = 5V
GND = Ground
D11 = SPI MOSI
D10 = Voor gebruik als SD-kaartselectie
D12 = SPI MISO
D13 = SPI SCK
URF01 (Ultrasonische / Ping-interface)

Deze header biedt een paar analoge lijnen die ook kunnen worden gebruikt als digitale I/O, samen met voeding en ground. Oorspronkelijk ontworpen voor gebruik met analoge uitgang-ultrasone apparaten, maar kan ook worden gebruikt met HC-SRF04 en vergelijkbare digitale apparaten.

1x4 Header

VCC = 5V
A0 = Analog input 0. Kan ook worden gebruikt als digitale I/O
A1 = Analog input 1. Kan ook worden gebruikt als digitale I/O
GND = Ground
Bluetooth
Deze header biedt de RX/TX seriële communicatielijnen die worden gebruikt om te communiceren met Bluetooth-apparaten. Het levert ook zowel 5V- als 3,3V-voeding, aangezien sommige Bluetooth op 3,3V-niveaus werken. Deze connector kan worden gebruikt om verbinding te maken met elk seriële apparaat.

1x6 Header

VCC = 5V
GND = Ground
D1 = Seriële poort RX-lijn
D0 = Seriële poort TX-lijn
GND = Ground
3V3 = Arduino 3,3V-voeding
APC220 (Wireless Interface)
Deze vrouwelijke header biedt de RX/TX seriële communicatielijnen die worden gebruikt om te communiceren met APC220 draadloze apparaten. Het levert ook 5V en ground. Deze connector kan worden gebruikt om verbinding te maken met elk seriëel apparaat.

1x6 Female Header

GND = Ground
VCC = 5V
N/C
D1 = Seriële poort RX-lijn
D0 = Seriële poort TX-lijn
N/C
IIC (I2C-interface)

Deze header maakt eenvoudig de A4- en A5-lijnen beschikbaar die ook I2C-signalen dragen, samen met 5V en ground.

1x4 Header

SCL = A5 / I2C SCL
SDA = A4 / I2C SDA
'-' = Ground
'+' = 5V
COM (Seriële communicatie-interface)

Deze header maakt eenvoudig de seriële communicatie TX- en RX-lijnen beschikbaar, samen met 5V en ground.

1x4 Header

TX = D1 / Seriële TX-lijn
RX = D0 / Seriële RX-lijn
'-' = Ground
'+' = 5V
LCD-serieel
Deze afgeschermde header biedt D2-D4 samen met voeding en ground om verbinding te maken met een seriële LCD-display.

2x3 Header

VCC = 5V
GND = Ground
D2 - D4 = Digitale I/O-pinnen
LCD-parallel
Deze afgeschermde header biedt D2-D13 samen met voeding en ground om verbinding te maken met een parallel aangesloten LCD-display.

2x7 Header

VCC = 5V
GND = Ground
D2 - D13 = Digitale I/O-pinnen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Ingebouwde resetknop: 1
Ingebouwde LED met stroombeperkende weerstand: 2 (Pin 13 en voeding)
Afmetingen board L x B: 57 x 57 mm (2.25 x 2.25 inch)

 

 

You have successfully subscribed!
This email has been registered