Zoom de afbeelding in met de muis

ATMEGA328P Pro Mini 5V/16M voorgesoldeerd Arduino (clone maar compatible) (BNL279)

Op voorraad
Benela
De Arduino Pro Mini is een microcontrollerbord gebaseerd op de ATmega328P. Dit betreft een clone versie die volledig compatible is. Wordt wel gesoldeerd geleverd.Het heeft 14 digitale in-/uitgangsp...
€8,00
€8,00
De Arduino Pro Mini is een microcontrollerbord gebaseerd op de ATmega328P. Dit betreft een clone versie die volledig compatible is. Wordt wel gesoldeerd geleverd.

Het heeft 14 digitale in-/uitgangspinnen (waarvan 6 gebruikt kunnen worden als PWM-uitgangen), 6 analoge ingangen, een ingebouwde resonator, een resetknop en gaten voor het bevestigen van pinheaders. Een zespins-header kan worden aangesloten op een FTDI-kabel of een Sparkfun-breakout-board om USB-voeding en communicatie naar het bord te bieden.
De Arduino Pro Mini is bedoeld voor semi-permanente installatie in objecten of tentoonstellingen. De pinlayout is compatibel met de Arduino Mini.

Voeding
De Arduino Pro Mini kan worden gevoed met een FTDI-kabel of een breakout-board aangesloten op de zespins-header, of met een gereguleerde 3,3 V of 5 V voeding (afhankelijk van het model) op de Vcc-pin. Er is een spanningsregelaar aan boord, zodat het bord spanning tot 12VDC kan accepteren. Als u ongereguleerde voeding aan het bord levert, moet u ervoor zorgen dat u verbinding maakt met de "RAW"-pin en niet met VCC.
De voedingspinnen zijn als volgt:

RAW: Voor het leveren van een onbewerkte spanning aan het bord.
VCC: De gereguleerde 5 V voeding.
GND: Grondpinnen.

Geheugen
De ATmega328P heeft 32 kB flashgeheugen voor het opslaan van code (waarvan 0,5 kB wordt gebruikt voor de bootloader). Het heeft 2 kB SRAM en 1 kB EEPROM (die kan worden gelezen en beschreven met behulp van de EEPROM-bibliotheek).

Invoer en uitvoer
Elke van de 14 digitale pinnen op de Pro Mini kan worden gebruikt als invoer of uitvoer met behulp van de functies pinMode, digitalWrite en digitalRead. Ze werken op 3,3 V of 5 V (afhankelijk van het model). Elke pin kan maximaal 40 mA leveren of ontvangen en heeft een interne pull-up weerstand (standaard losgekoppeld) van 20-50 kOhm. Bovendien hebben sommige pinnen gespecialiseerde functies:

Serieel: 0 (RX) en 1 (TX). Gebruikt voor het ontvangen (RX) en verzenden (TX) van TTL-seriële gegevens. Deze pinnen zijn verbonden met de TX-0 en RX-1 pinnen van de zespins-header.
Externe interrupts: 2 en 3. Deze pinnen kunnen worden geconfigureerd om een interrupt te activeren bij een lage waarde, een stijgende of dalende flank of een verandering in waarde. Zie de attachInterrupt-functie voor details.
PWM: 3, 5, 6, 9, 10 en 11. Bieden 8-bits PWM-uitvoer met de analogWrite-functie.
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Deze pinnen ondersteunen SPI-communicatie, wat, hoewel geleverd door de onderliggende hardware, momenteel niet is opgenomen in de Arduino-taal.
LED: 13. Er is een ingebouwde LED verbonden met digitale pin 13. Wanneer de pin een HOGE waarde heeft, is de LED aan en wanneer de pin een LAGE waarde heeft, is deze uit.
De Pro Mini heeft 8 analoge ingangen, die elk 10-bits resolutie bieden (dat wil zeggen 1024 verschillende waarden). Vier ervan bevinden zich op de headers aan de rand van het bord; twee (ingangen 4 en 5) bevinden zich op gaten in het binnenste van het bord. De analoge ingangen meten van GND tot VCC. Bovendien hebben sommige pinnen gespecialiseerde functionaliteit:

I2C: A4 (SDA) en A5 (SCL). Ondersteuning voor I2C (TWI)-communicatie met behulp van de Wire-bibliotheek.
Er is nog een pin op het bord:

Reset: Breng deze lijn LAAG om de microcontroller te resetten. Wordt meestal gebruikt om een resetknop toe te voegen aan shields die de ingebouwde resetknop van het bord blokkeren.
Communicatie
De Arduino Pro Mini heeft verschillende mogelijkheden voor communicatie met een computer, een andere Arduino of andere microcontrollers. De ATmega328P biedt UART TTL-seriële communicatie, die beschikbaar is op digitale pinnen 0 (RX) en 1 (TX). De Arduino-software bevat een seriële monitor waarmee eenvoudige tekstgegevens via een USB-verbinding naar het Arduino-bord kunnen worden verzonden en ontvangen.

Een SoftwareSerial-bibliotheek maakt seriële communicatie mogelijk op een van de digitale pinnen van de Pro Mini.

De ATmega328P ondersteunt ook I2C (TWI) en SPI-communicatie. De Arduino-software bevat een Wire-bibliotheek om het gebruik van de I2C-bus te vereenvoudigen; zie de referentie voor details. Raadpleeg de ATmega328P datasheet voor het gebruik van SPI-communicatie.

Programmeren
De Arduino Pro Mini kan worden geprogrammeerd met de Arduino-software. Zie de referentie en tutorials voor details.

De ATmega328P op de Arduino Pro Mini is vooraf gebrand met een bootloader die het mogelijk maakt om nieuwe code te uploaden zonder het gebruik van een externe hardwareprogrammeur. Het communiceert met behulp van het oorspronkelijke STK500-protocol en C-headerbestanden.

U kunt ook de bootloader omzeilen en de ATmega328P programmeren met een externe programmeur; zie de instructies hiervoor voor details.

Automatische (software) reset
In plaats van een fysieke druk op de resetknop te vereisen voordat een upload wordt gestart, is de Arduino Pro Mini zo ontworpen dat deze kan worden gereset door software die op een verbonden computer wordt uitgevoerd. Een van de pinnen op de zespins-header is verbonden met de resetlijn van de ATmega328P via een 100 nF condensator. Deze pin is verbonden met een van de hardwareflowcontrol-lijnen van de USB-naar-serieel-converter die op de header is aangesloten: RTS bij gebruik van een FTDI-kabel, DTR bij gebruik van de Sparkfun breakout board. Wanneer deze lijn wordt geactiveerd (laag genomen), daalt de resetlijn lang genoeg om de chip te resetten. De Arduino-software maakt gebruik van deze mogelijkheid om het uploaden van code mogelijk te maken door eenvoudigweg op de uploadknop in de Arduino-omgeving te drukken. Dit betekent dat de bootloader een kortere time-out kan hebben, aangezien het verlagen van de resetlijn goed kan worden gecoördineerd met het starten van de upload.

Deze configuratie heeft andere implicaties. Wanneer de Pro Mini is aangesloten op een computer met Mac OS X of Linux, wordt deze telkens gereset wanneer er een verbinding mee wordt gemaakt vanuit software (via USB). Gedurende ongeveer een halve seconde voert de bootloader uit op de Pro. Hoewel deze is geprogrammeerd om ongeldige gegevens te negeren (dat wil zeggen alles behalve een upload van nieuwe code), zal het de eerste paar bytes gegevens onderscheppen die naar het bord worden gestuurd nadat een verbinding is geopend. Als een sketch die op het bord wordt uitgevoerd eenmalige configuratie of andere gegevens ontvangt wanneer deze voor het eerst wordt gestart, zorg er dan voor dat de software waarmee deze communiceert een seconde wacht na het openen van de verbinding en voordat deze gegevens worden verzonden.

Fysieke kenmerken
De afmetingen van de Pro Mini PCB zijn ongeveer 0,7" x 1,3".

Technische specificaties
Microcontroller: ATmega328P
Voedingsbron bord:  5 - 12 V 
Bedrijfsspanning circuit: 5V 
Digitale I/O-pinnen: 14
PWM-pinnen: 6
UART: 1
SPI: 1
I2C: 1
Analoge ingang

spinnen: 8 (10-bits resolutie)
Flashgeheugen: 32 kB (waarvan 0,5 kB wordt gebruikt voor bootloader)
SRAM: 2 kB
EEPROM: 1 kB
Kloksnelheid: 16 MHz (5V-model)
You have successfully subscribed!
This email has been registered